Logga in

Logga in

  

 

akeri

 

iso 2

gogreen

Miljö

Miljön i största allmänhet och vår egen miljöpåverkan i synnerhet är något vi tar på största allvar inom organisationen. Vi är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2004 och arbetar aktivt med att minska vår totala miljöpåverkan, inte bara från fossila bränslen så som diesel och andra oljor, utan även genom minimerad pappersanvändning och isolering och uppvärmning av lokaler.

Fossila bränslen

Den största, viktigaste parametern i arbete med att sänka förbrukningen av fossila bränslen är människan. Den mänskliga faktorn är större än någon annan och kan ensam innebära skillnaden mellan succé och katastrof. Därför riktar vi först och främst fokus mot våra chaufförer och genomför utbildningar i bränslesnålkörning (så kallad eco driving), undviker användandet av mobiltelefoner under färd och gör noggrann uppföljning med feedback av resultatet.

Fordon

Nästa del i vårt arbete handlar om fordonen i sig. Vid varje nytt fordonsinköp så prioriteras minimeringen av farliga utsläpp både när det gäller storlek på motorn i sig och nyttjandet av nya tekniker så som AdBlue. En välmående motor konsumerar mindre fossila bränslen och genererar därför också mindre skadliga gaser och partiklar ut i atmosfären. Vi har som mål att alla våra fordon ska vara väl underhållna och noggrant servade och skötta för att minimera denna påverkan.

Övrig påverkan

Utöver dessa stora faktorer arbetar vi för att minimera vår påverkan genom att aktivt minska pappersanvändningen, minska vattenförbrukningen, källsortera allt avfall vi genererar och att använda oss av god isolering och miljövänliga värmepumpar för uppvärmning av våra lokaler. När tillfälle ges och dubbdäck kan undvikas utan att innebära en ökad olycksrisk i trafiken så försöker vi att undvika användandet av dessa för att minimera uppkomsten av skadliga partiklar i atmosfären.


Besöksadress: Bettorpsgatan 14 B    
703 69 Örebro    
Telefon: 019 - 31 00 36    
Jour: 070 - 311 20 11    
Fax: 019 - 31 22 77    
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     

Örebro Express Copyright © 2013